STG

SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ GÜNLERİ (STG) NEDİR?

İTÜ ile Türk Savunma Sanayisi arasındaki iş birliğinin mevcut durumunun ve olası iş birliği olanaklarının değerlendirildiği etkinliğimiz ile

Türk Savunma Sanayisinde AR-GE’ye yapılan yatırımlar, sağlanan kaynaklar, geleceğin politikaları konusunda İTÜ’deki akademisyenlerin ve öğrencilerin farkındalığının arttırılması,
İTÜ’nün akademik gücü, laboratuvar kabiliyetleri ve sahip olduğu nitelikte öğrenci profili konusunda Türk Savunma Sanayisi kurum ve kuruluşlarınfarkındalığının arttırılması,
İTÜ ve Türk Savunma Sanayisi arasındaki mevcut iş birliğini geliştirmeye yönelik olarak atılan somut adımların arttırılması hedeflenmektedir.