SAVTEK

 

 

 

SAVTEK NEDİR?

Savunma sanayimiz ve üniversiteler arasındaki iş birliğine katkı sağlamayı hedef edinen Savunma Teknolojileri Kulübü(SAVTEK), İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından 2008 yılında kurulmuştur.

2008-2009 akademik yılında İTÜ’de faaliyetlerine başlayan SAVTEK, disiplinler arası bir öğrenci kulübüdür. Bu kulüp, kısa zamanda gelişerek önemli projelere imza atmıştır. Kulüp üyeleri, ülkemizde savunma sanayisi kurum ve şirketlerini ziyaret etmişler ve bu kurum ve şirketleri İTÜ’ye davet ederek üniversite öğrencilerine bilgi ve birikimlerini aktarmalarına büyük destekte bulunmuştur.

Kulübümüzün başlıca amaçları ;

Öğrencileri savunma teknolojileri konusunda bilgilendirmek.
Öğrencilere Türkiye’nin savunma sanayini tanımak.
Öğrencilere uluslararası savunma sanayini tanıtmak.
Savunma sanayinin faaliyetleri ve ihtiyaçları ile ilgili sempozyumlar, seminerler düzenlemek.
Savunma sanayinin ihtiyaçlarını tartışmak, çözüm sunmak.
Savunma sanayinde çalışmış ya da çalışmakta olan kişiler ile söyleşiler yapmak.
İTÜ’de savunma sanayini ve teknolojil gelişmeleri takip edecek ve bunlara katkıda bulunacak bilinçli bir öğrenci topluluğu oluşturmak.
Ulusal olarak düzenlenen savunma sanayi toplantı ve seminerlere katılım sağlamak.
Savunma sanayi kuruluşları ile İTÜ öğrencileri arasındaki ilişkileri güçlendirip ortak projeler yaratmak.
Ülkemizi uluslararası alandaki yarışmalarda başarıyla temsil etmek.